ŁÓŻKO REHABILITACYJNE WIDOCZNE SIŁOWNIKI

ŁÓŻKO REHABILITACYJNE WIDOCZNE SIŁOWNIKI

3100,00

ŁÓŻKO REHABILITACYJNE ELEKTRYCZNE

Łóżko rehabilitacyjne elektryczne jest przeznaczone dla osób starszych, przewlekle chorych, stale przebywających w pozycji leżącej czy mających problemy z wstawaniem bądź siadaniem. Zaletą łóżka jest jego łatwość obsługi, umożliwia ono przyjęcie przez użytkownika dogodnej przez niego pozycji, np. leżenie z uniesionymi nogami bądź z podparciem pod plecy. Sprzęt jest przeznaczone dla jednej osoby o maksymalnym ciężarze ciała do 175 kg. Łóżko jest wyposażone w łatwy w obsłudze pilot dzięki czemu może być obsługiwane w sposób elektryczny przez samego użytkownika bądź opiekuna. Łóżko wyposażone jest w kółka o średnicy 125 mm, dzięki czemu mamy swobodną możliwość przesuwania łóżka po równym podłożu. Materac do kupienia oddzielnie.

Parametry techniczne produktu:

 • Wymiary całkowite łóżka: (dł.) 2115 x (sz.) 1025 x (w) 405-810 mm,
 • Podstawa materaca: 90 cm x 195 cm,
 • Regulacja wysokości: 405 - 810 mm,
 • Waga: 105 kg,
 • Obciążenie max: 175 kg,
 • Dane elektryczne: Napięcie 230 V, 50 Hz,
 • Napięcie wyjściowe: DC 24V, Max. 100 VA.

REALIZACJA ZAMÓWNIENIA PO DOKONANIU PRZEDPŁATY

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA Z PEFRON  DO ŁÓŹKA REHABILITACYJNEGO

Poniżej link do Portalu informacyjnego Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/informator/osoby-niepelnosprawne/

 

Od 1 stycznia 2020 r. można bez wychodzenia z domu wnioskować o dofinansowanie PFRON do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Wykorzystując system SOW (sow.pfron.org.pl), można złożyć elektroniczny wniosek. Aby złożyć wniosek w nowej formie niezbędny jest dostęp do Internetu, założenie konta w systemie SOW oraz posiadanie tzw. Profilu Zaufanego.

 Na czym polega dofinansowanie?

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania.

Sprzęt rehabilitacyjny to urządzenia i sprzęty zalecone przez lekarza, niezbędne do rehabilitacji w warunkach domowych, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne - nie ma określonego katalogu sprzętów rehabilitacyjnych

Kto może skorzystać?

Każdy:

kto posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność,
kto spełnia kryterium dochodowe: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

u kogo zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu;

Kto nie może skorzystać?

Każdy, kto ma wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Co musisz przygotować?

 • wniosek,
 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie o wysokości dochodów,
 • dokument potwierdzający przewidywany koszt zakupu sprzętu (np. specyfikacja cenowa)
 • zaświadczenie od lekarza wskazujące zasadność korzystania z określonego sprzętu do rehabilitacji w warunkach domowych.

Kiedy możesz skorzystać?

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) dysponuje środkami finansowymi na ten cel.

Ile możesz otrzymać dofinansowania?

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% jego kosztu, nie więcej jednak niż wysokość pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Udział własny wnioskodawcy: minimum 20% kosztu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Pamiętaj, że możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa), np. z dofinansowania kosztów:

 • oprzyrządowania samochodu,
 • prawa jazdy,
 • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego,
 • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • zakupu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
 • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu,
 • nauki na poziomie wyższym.